Про процес системного моделювання.

 

Системне моделювання – терапевтичний (не лише в медичному значенні) процес, в якому відбувається: зчитування (діагностика) інформації про проблему і причини її виникнення, демонстрація кореневих (енергетичних, психологічних) причин проблеми замовнику процесу (клієнт, пацієнт), усунення причин виникнення проблеми в корені та потреб рецидивів такого виникнення на внутрішній, неусвідомлений запит замовника, рекомендація практичних дій, спрямованих на комфортний перехід з проблемного в усвідомлений гармонійний простір.

 

Теоретичні засади:

Квантова фізика: роботи академіка Вернадського, сучасні світоглядні теорії про існування єдиного інформаційного поля, ноосфери, торсійних полів, закону взаємодії електромагнітних полів та часток в них,тощо; Тобто, моделювання - процес внесення генератора змін, джерела інших коливань, в замін існуючого порядку в проблемне поле, який своєю дією створює умови змін, зміни, налаштування всього простору, всіх систем до поля зі зміненими коливаннями.

Математика: теорія систем, матаналіз

Все в природі є системами і існує за законами систем, складається з елементів і є елементом для вищих, більших систем. Людина – теж система

Біологія – генетика: принципи передачі інформації про властивості генома, копіювання генома молекули ДНК.

Медицина: якщо діагноз як вирок – констатація наслідку, то лікування – процес безконечної боротьби з наслідками. Усунення першопричин захворювання сприяє швидшому, без рецидивному одужанню (зціленню).

 

Як це відбувається з точки зору інформації:

Емоція – прояв реакції людини на зовнішні подразники, пов’язані з внутрішніми психологічними потребами, звичками реагувати в той, чи інший спосіб. З іншого боку емоція результуюча сукупність електромагнітних коливань, від різноманітних генераторів коливань. Такими генераторами можуть виступати і внутрішні автоколивання (звичка – потреба переживати емоції в такий спосіб); автоколивання одиниці інформації (біт), коливання резонуючих точок («точок болю»), реагуючих на зовнішні чинники, самі зовнішні чинники та їх вплив.

Більш простішими словами процес системного моделювання можна пояснити:

В Єдиному Інформаційному Полі існує одночасно і у близьких секторах інформація про проблему, причини її виникнення, шляхи вирішення.

Інформація за суттю – нейтральна (її власна полярність настільки мала, що величиною можна знехтувати), але для передачі біта інформації потрібна енергія, потрібна різниця потенціалів, полярність. Так от, лише емоція, «забарвлена» людиною в той чи інший колір, наділена енергією певної величини і тим чи іншим знаком (+ чи -) переносить інформацію в єдиному полі, частиною якого є і людина.

Мова людини – продукт свідомості, інтелекту, мислення. Це з галузі ТІЛО. Тіло – інертніше за інші складові системи ЛЮДИНА, оскільки має матеріальні властивості. Свідомість, «живучи» в тілі, обслуговує його інертність і консерватизм (порівняно з ДУШЕЮ). Отже, мова, доки вона продукт мислення, – не є істиною, а лише відображенням істини, в той спосіб, який властивий цій мислячій одиниці. Саме тому існує класичне «Люди – дивні створіння: різні речі називають одними іменами, а ті ж речі – різними.» На відміну від мови символів (слова усні чи писані, картинки з уяви, фізичні відчуття в тілі…), мова емоцій – чистіша, чесніша, екологічніша, універсальніша. Емоція – унікальний, універсальний інструмент спілкування (єдина мова планети до Вавилонського стовпотворіння). Емоція – породжена рефлекторними реакціями на подразники, вона не обманює і не оправдує Тіло через Свідомість. Тому, для роботи з системами ми користуємось емоцією – джерелом правдивої інформація.

Крім того, Емоція штука дуже енергетична, А якщо людина її не проявила, в силу якихось причин, (страх, сумнів, небажання образити, стримування, незнання), а якщо це неодноразово повторюється – утворюється енергетичний блок через «зліпленя» енергії + емоції + інформації (див вище про передачу інформації в системі). Коли проявляється емоція, підчас моделювання, розривається згаданий зв'язок, інформація стає нейтральною (не чіпляє, не викликає реакцій), а енергія вивільняється і тече в правильному для системи напрямку (і здоров’я, і відносини, і бізнес, і цілі – все потребує енергії).

Як іде процес:

Системне моделювання включає в себе феноменологічний підхід, а саме: в душі (підсвідомості) ми – люди знаємо все про всіх, завжди з минулого і надовго в майбутнє. От тільки свідомість відкидає непотрібну в повсякденному існуванні інформацію. За відповідних умов (не гіпноз, не навіювання) кожна людина здатна відтворити інформацію з ЄІП на емоційному плані (щось відчувається). В моделюванні на замовлення клієнта, зчитуючи з ключових точок, «замінник» повідомляє своє відчуття, почуття, відношення до інших точок. Спеціаліст, за відомими йому ознаками, знаходить причину проблеми і метод її вирішення. Переходячи з точки до точки, вирішуються всі аспекти проблеми.

Приклади застосування:

Причина проблеми може проявлятись різними варіантами негараздів у житті людини. Скажімо – неприйняття чоловічої енергії Роду (батьківської) може спричиняти: проблеми в кар’єрному рості, відсутність фінансів, часті суперечки з партнерами чи колегами, особливо старшими за віком чи за рангом, нездоровий шлунок чи кишечник, легеневі захворювання і т.п. Або, незадовільні відносини з мамою (жіночими енергіями) можуть в наслідку спричиняти втрати, відсутність здатності зберігати будь – що, а в тілі – це захворювання «повних» органів: печінка, селезінка, залози, жіночі органи. Побудова бізнес – команди часто нагадує власну чи батьківську сім’ю, невизнані діти в першому одружені батьків – не буде «команди».

Таких ознак існує дуже багато. Напрацьована ціла система проявів проблеми, таблиця симптом – емоція. Проте, кожна людина – унікальна, ознаки лише вказують напрям пошуку, а спеціаліст перевіряє ознаки і веде пошук до повного завершення: чіткої і зрозумілої замовнику картини проблеми та найкращих для замовника шляхів її вирішення.