Системне моделювання складних енерго-інформаційних систем.

 

Що таке система? За означенням: система – те що складається з елементів, і водночас є елементом більшої системи. Людина – системний об’єкт, бо з складається з підсистем (тканини, органи, клітини…; дух, душа, тіло) і є членом більших (вищого порядку) систем (сім’я, родина, рід, нація…). Отже, до вирішення проблем зі здоров’ям можна підходити з точки зору системного підходу, тобто бачити причинно-наслідкові зв’язки, зв’язки між елементами в середині цієї системи та їх взаємодію із зовнішніми системами.

Системне моделювання – терапевтичний (не лише в медичному значенні) процес, в якому відбувається: зчитування (діагностика) інформації про проблему і причини її виникнення, демонстрація кореневих (енергетичних, психологічних) причин проблеми замовнику процесу (клієнт, пацієнт), усунення причин виникнення проблеми в корені та потреб рецидивів такого виникнення на внутрішній, неусвідомлений запит замовника, рекомендація практичних дій, спрямованих на комфортний перехід з проблемного в усвідомлений гармонійний простір.

З точки зору медицини. Помічено, що для пацієнта важливіше «щоб не боліло», а не назва його діагнозу. В моделюванні зручніше користуватись поняттям симптом, а не діагноз. Відомо, що симптом – остання спроба душі донести до свідомості, яка «живе» в тілі, інформацію про проблеми, як правило з глибини роду. До цього свідомість вже кілька разів пропустила, «підказки» про існування проблеми. Зрозумівши послання, ми звільняємось від потреби переживання симптому в своєму реальному житті. Більше того, моделювання дозволяє здійснити перетворення переживання симптому в ресурс для отримання потрібної кількості енергії.

Останнім часом з’явилось багато випадків незрозумілої симптоматики, ідео-соматичних, психосоматичних діагнозів, атипового анамнезу. Крім пацієнта, від цього страждає і лікар, не отримуючи задоволення від процесу терапії, не маючи очікуваного результату за звиклою (традиційною) методикою, схемою чи алгоритмом – запускається механізм «вигорання спеціалістів». Зміни епохи, зміни простору вимагають відповідних змін і в підходах до процесу терапії. Системне моделювання дозволяє, в т.ч., гармонізувати пошук нових підходів. Наприклад: через моделювання виходимо на причини захворювання, трансформуємо їх, після усунення причин і традиційне лікування має відповідний сталий позитивний ефект!

 

Резюме: що ж таке Системне моделювання.

В кожній системі є ключові, резонуючі точки (точки «болю») – причина проблеми. Змоделювавши таку систему, ми разом з клієнтом вирішуємо його проблему (протягом 1 – 2 год.).

 

1.      З точки зору квантової фізики – процес внесення генератора змін, джерела випромінювання інших коливань, в замін існуючого порядку в проблемне поле, який своєю дією створює умови змін, зміни, підлаштування всього простору, всіх систем до поля зі зміненими коливаннями.

2.      З точки зору біоенергетики – усунення енергетичного блоку, що утворився внаслідок тривалого в часі та часто повторюваного переживання емоції, шляхом проявлення цієї емоції та розриву надщільного зв’язку триєдинства енергія - емоція – інформація. Відома, проявлена інформація нейтральна, вона не викликає емоційних переживань, не утворює блоків, а отже і проблем.

3.      З медичної (генетичної, біофізичної) точки зору – кожна молекула – джерело електромагнітних коливань, джерело інформації. Емоція – набір коливань, магнітне поле, відповідних властивостей. Процес копіювання генома не можливий без врахування електромагнітного поля, в якому це відбувається, саме ЕМП впливає не збій програми копіювання, утворюючи молекулу з інформацією про збій – відхилення - захворювання – старіння – смерть. В моделюванні можна змінити результуюче (внутрішнє, зовнішнє) ЕМП через зміну емоційних звичок пацієнта, чим досягається терапевтичний ефект.

 

Додатково:

 1984 рік – Дослід П.Гараєва з вимірюванням електромагнітних коливань молекули ДНК.

Випадково, осцилограф зчитував коливання, ідентичні коливанням молекули ДНК, протягом 40 днів з пустої пробірки…

Кожна молекула, кожна клітина, орган, система органів, організм і людина в цілому – джерело електромагнітного випромінювання. Природа випромінювання приблизно схожа з поняттями квантової фізики. Тобто – поширюється в просторі безмежно, нікуди ніколи не зникає, а має властивість переходити з однієї форми в іншу, змінюючи деякі властивості.

Незчисленна кількість частинок, кожна з яких має свої коливання, заряд, поле, утворюють єдине поле (торсіон, єдине колективне…, ноосфера, єдиний інформ. простір...). В цьому полі одночасно є інформація про все: і про проблему, і про її вирішення!

Кожна людина є частиною цього поля, а отже може відчувати дію цього поля на собі і впливати на поле і оточуючих через нього одночасно. Зрештою, саме так все відбувається, хоча й неусвідомлено.

Якщо людина - і поле і частинка, і джерело і провідник, - то можна отримувати інформацію (закодовані певним чином коливання, імпульси...) безпосередньо з поля, відразу отримуючи і проблему, і вирішення проблем чи задач!

 

Літер.: www.centr-star.inf.ua. www.srez.info. ;